Eleccions al Consell Escolar

Us informem que ha hagut un canvi en la data de la votació per a l’elecció  dels representants del sector mares i pares al consell escolar.

Serà el dimarts 27 de novembre, de 16:30 a 19:00 de la tarda.

Esperem la vostra participació.

VACANTS  EN  EL  CONSELL  ESCOLAR

  • Sector mestres: 3
  • Sector pares/mares: 2

CALENDARI  ELECTORAL

  • Publicació dels censos electorals fins el 23 de novembre.
  • Reclamacions: 6 i 9 de novembre.
  • Presentació de candidatures fins el 16 de novembre.
  • Publicació de les candidatures: 16 de novembre.
  • Constitució de les meses: 14 de novembre.

Si hi ha algú interessat en formar part del Consell Escolar, pot passar per secretaria a demanar el full de la candidatura.

 Si no hi ha cap pare/mare que es presenti voluntàriament, el dia de les eleccions tot són elegibles i el més votat serà el que entrarà. Els següents queden en reserva per si algun pare/mare abans d’acabar el seu mandat plega i ha de ser substituït.

Anuncis